24. februari 2014 · · Categories: Om oss

Vi har valt att arbeta utan traditionella avdelningar och ser oss som en enhet. Morgon och eftermiddag arbetar vi alla tillsammans. Att vistas i den stora gruppen innebär fördelar såsom att syskon kan vara tillsammans, små och stora lär av varandra, varje pedagog skapar en relation till varje barn.

Under förmiddagen delar vi in barnen i fyra mindre grupper. Där får varje barn mycket tid, uppmärksamhet och stöd i sin utveckling och i sitt lärande. Under grupptiden är den pedagogiska verksamheten särskilt anpassad till de behov och intressen som finns i gruppen.

I det större arbetslaget utvecklas vi som pedagoger genom att ta tillvara varandras kompetenser. Arbetssättet kräver lyhördhet, kommunikation, öppenhet, flexibilitet och hög social kompetens.