Vi är en fristående förskola som funnits sedan 1998. Vi är ca 50 barn och 11 pedagoger. Vi delar in oss i tre grupper utefter ålder under de delar av dagen då vi arbetar i våra projektområden, övrig tid tar vi alla gemensamt ansvar. På Äventyret känner alla pedagoger alla barn och vi är en genuin, stabil personalgrupp som brinner för en utforskande utbildning fylld av glädje och lust.

Våra styrdokument är Skollagen och Läroplanen för förskolan (Lpfö -18).