Förskolan Äventyret startade i januari 1998 och är en fristående förskola. De första sex åren fanns vi i lokaler i Habo vårdcentrum men i februari 2004 flyttade vi till våra nuvarande lokaler på Kråkeryd i Habo.

Våra styrdokument är Skollagen och Läroplanen för förskolan, Lpfö -98, reviderad 2010.

Vi är en förskola med ca 50 barn och 11 anställda. Vi arbetar o storarbetslag morgon och eftermiddag. Under förmiddagen delar vi in barnen i tre mindre grupper som heter Solen, Månen och Stjärnan. I den stora gruppen finns fördelar som att barn lär av varandra över ålder och att vi skapar en känsla av gemenskap för barn och pedagoger. I de små grupperna kommer vi närmare barns tankar, behov och intressen.