Vi är en fristående förskola som ligger på Kråkerydsområdet i Habo. Vi vill att alla som kommer till oss på Äventyret ska känna sig välkomna. Känslan av en välkomnande atmosfär ska vara på ett sätt så att man förstår att här blir man sedd för den man är. Vi vill skapa en gemenskap där man känner meningsfullhet som leder till delaktighet, trygghet och glädje.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig,
trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn 
på barn och
barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
(Lpfö -18)

Delaktighet, glädje, meningsfullhet och olikheter är värden och begrepp som genomsyrar vårt förhållningssätt. Vi arbetar med inspiration från förskolorna i Reggio Emilia i Italien.

Blir du nyfiken och vill veta mer om oss? Du är välkommen att ringa eller maila och boka ett besök, du kan också läsa mer under fliken Våra pedagogiska tankar.

Rektor Mari Hultin

Förskolan Äventyret

Förskolan Äventyret