Vi är en fristående förskola som ligger på Kråkerydsområdet i Habo. Vi vill att alla som kommer till oss på Äventyret ska känna sig välkomna. Känslan av välkomnande atmosfär ska vara på ett sätt så att man förstår att här blir man sedd för den man är. Vi vill skapa en gemenskap där man känner delaktighet som ger trygghet och glädje.

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omsorg och fostran och lärande bildar en helhet.
Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter.
– Lpfö 98, reviderad 2010

Delaktighet, glädje, meningsfullhet, subjektivitet, olikheter och det kompetenta barnet är värden och begrepp som genomsyrar vårt förhållningssätt. Läs gärna mer under fliken Våra pedagogiska tankar. Vi arbetar med inspiration från Reggio Emlia.

Förskolan Äventyret

Förskolan Äventyret